• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Idipsum: merytoryczne wnioski o dofinansowania unijne
Idipsum to team ekspertów, przygotowujących merytoryczne wnioski o dotacje unijne. Zleceniodawcy to osoby z całego kraju. Spore doświadczenie pracowników powoduje, iż nie ma potrzeby obawiać się, że coś z spraw formalnych będzie nieuwzględnione albo zrobione źle. Dana marka posiada niemałe doświadczenie także w usługach konsultingowych. Dlatego zleceniodawca może oczekiwać na pomoc również po uzyskaniu środków. Może dodatkowo spodziewać się sprawdzonych rad, powiązanych z wydawaniem funduszy z Unii Europejskiej. W czasie kiedy będą miały miejsce kontrole, zarządzone przez organy zewnętrzne, można spodziewać się, że eksperci zagwarantują odpowiednie wsparcie pod względem doradczym. Usługi konsultingowe, a także związane z usługą jaką jest rozliczanie projektów unijnych realizowane są podczas spotkań bezpośrednich, jak i przez Internet. Postać współpracy jest dowolna. Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy zrobi użytek z takiego wsparcia i niekoniecznie orientuje się, czy postępuje odpowiednio, to specjaliści podpowiedzą, w jaki sposób zobowiązany jest się rozliczać. Dzięki temu można spodziewać się, że wszystko zostanie zrobione bardzo dobrze. Pomoc przy rozliczeniu jest nad wyraz znacząca wtedy, kied pojawią się wydatki niekwalifikowane do projektu i zleceniodawca nie wie, w jaki sposób je opisać. Zleceniodawcy rozliczają się z Idipsum jedynie wówczas, kiedy sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie.

+Reklama+

Comments are closed.